غنی به عبدالله رئیس شورای عالی صلح را پیشنهاد کرد

محمد اشرف غنی، رییس جمهور بار دیگر ریاست شورای عالی صلح کشور را به عبدالله عبدالله، رییس اجرایی پیشین حکومت وحدت ملی پیشنهاد کرده است.

ارگ ریاست جمهوری با نشر خبرنامه‌ای گفته که آقای غنی با میررحمان رحمانی رییس و هیات اداری مجلس نمایندگان در قصر سلام خانه، دیدار کرده است.

ابتدا، میررحمان رحمانی رئیس، میرزا کتوازی نایب اول، عباس ابراهیم زاده نایب دوم و حجت الله خردمند نایب منشی ولسی جرگه سخنرانی کردند و از تلاش های حکومت به خصوص رئیس جمهور غنی در راستای مبارزه با ویروس کرونا و پروسه صلح، قدردانی نمودند.

آنان گفتند که در این مرحله حساس کشور که هموطنان ما از شیوع ویروس کرونا و سرنوشت نامعلوم پروسۀ صلح نگران اند، امیدواریم که اختلافات سیاسی به صورت معقول حل گردد و تمام سیاسیون برای پیشرفت کشور و رفاه مردم مشترکاً کار و تلاش نمایند.

سخنرانان نامبرده، پشنهادات شان را در زمینۀ افزایش هماهنگی میان قوای سه گانه، استفاده به موقع از فرصت‌ها و نشست‌های کاری دوامدار با نمایندگان شورای ملی، با رییس جمهور شریک ساختند.

رییس جمهور غنی نیز گفت، پس از آن که اولین واقعه مثبت کرونا در کشور ثبت گردید، ده‌ها جلسه به هدف مبارزه با این ویروس و مصئونیت هموطنان، دائر گردید و هنوز هم تمرکز و کار در این راستا جریان دارد.

آقای غنی تصریح کرد که موضوع صلح باید جدی گرفته شود، تا به صلح باعزت و پایدار که خواست مردم ماست، برسیم و جنگ چهل ساله در کشور به شکل اساسی به پایان برسد.

وی گفت که در کابینۀ آینده تمام هموطنان ما خود را خواهند دید، برای شخصیت های علمی و سیاسی مطرح کشور بر اساس اهلیت و کفایت زمینه خدمت فراهم خواهد گردید. وی افزود که بحران های موجوده باید با تدبیر کامل مدیریت گردند و از فرصت ها برای ثبات، پیشرفت و رفاه کشور و هموطنان، استفادۀ اعظمی صورت گیرد.

رییس جمهور تاکید کرد که همانطوری‌که وعده داده، کابینهاش تا حد امکان “دارای وزنه سیاسی خواهد بود که همه افغانستان را نمایندگی کند.”

وی گفت: امور کشور با حکومت “دو سره” پیش نمیرود؛ او به رقیب انتخاباتیاش، عبدالله عبدالله که خود را رئیس جمهوری افغانستان میداند، پیشنهاد کرد ریاست “شورای عالی صلح” را به عهده بگیرد.

آقای غنی گفت این پست میتواند پروتکل معاونت رئیسجمهور را داشته باشد و بودجه، امکانات و شیوه تصمیم گیری این مقام قابل بحث است و او “انعطاف کامل” دارد.

او گفت به عبدالله عبدالله پیشنهاد کرده که “او و تمام همکارانش که مطرحاند، بیایند و لیست خود را پیش کنند”.

این در حالی است که اخیراً  رهبران سیاسی از جمله استاد سیاف، حامد کرزی، یونس قانونی و کریم خلیلی برای حل اختلافات موجود میان غنی و عبدالله چندین بار با این دو رهبر سیاسی دیدار کرده‌اند.

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.