علت برکناری رئیس پیشن گمرک فراه پائین آمدن عواید این اداره بود
علت برکناری رئیس پیشن گمرک فراه پائین آمدن عواید این اداره بود

اعضای شورای ولایتی فراه می‌گویند برکناری رئیس پیشن گمرک این ولایت دلیلش هم پائین آمده عواید این اداره بوده می‌تواند.

اعضای شورای ولایتی فراه می‌گویند برکناری رئیس پیشین گمرک این ولایت دلیلش هم پائین آمدن عواید این اداره بوده می‌تواند.

قابل ذکر است که رئیس جدید گمرک فراه روز سه شنبه همین هفته به کارش آعاز کرد.

شاه محمود نعیمی، معاون شورای ولایتی فراه به خبرگزاری وطن۲۴ گفت: رئیس جدید گمرک این ولایت به اداره محلی و شورای ولایتی وعده داده که برای جمع آوری عواید این اداره تلاش خواهد کرد.

وی بیان داشت شورای ولایتی هم وعده داد که از رئیس جدید گمرک این ولایت برای جمع آوری عواید حمایت خواهند کرد.

او گفت در گذشته عواید گمرک این ولایت در ماه به ۵۰۰ میلیون افغانی میرسید اما در این اواخر به نصف رسیده بود.

آقای نعیمی در ادامه بیان داشت یکی از دلیل پائین آمدن عواید گمرک این ولایت فاصله زیاد گمرک از مرکز شهر می‌باشد.

معاون شورای ولایتی فراه تأکید کرد تا زمانی که مسیر فراه الی گمرک امنیت برقرار نشود و یا گمرک به نزدیک شهر انتقال داده نشود این مشکلات هم چنان پا برجا خواهد بود.

وی در ادامه صحبت‌هایش تأکید کرد باورمند نیست که رئیس گمرک جدید این ولایت بتواند به صورت درست آنچنان که قانون گفته عواید را جمع آوری بتواند.

فراه در غرب کشور ولایتی است که طالبان حضور گسترده داشته علاوه بر دولت این گروه هم از موترهای تجاری عواید گمرکی جمع آوری می‌کند.

گمرک فراه از مرکز شهر این ولایت ۱۲۰ کیلومتر فاصله داشته که حتی مقامات بلند پایه دولت هم نمی‌‌‌‌توانند زمینی به گمرک بروند.

 

 

  • نویسنده : حسن شریفی
  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24