عرضه خدمات صحی در این ولسوالی در پایین ترین سطح است
عرضه خدمات صحی در این ولسوالی در پایین ترین سطح است

ولسوال ادرسکن هرات می‌گوید این ولسوالی از نگاه عرضه خدمات صحی با مشکلات بسیار جدی مواجه می‌‌‌باشد.

ولسوال ادرسکن هرات می‌گوید این ولسوالی از نگاه عرضه خدمات صحی با مشکلات بسیار جدی مواجه می‌‌‌باشد.

عبدالعزیز فقیریار، ولسوال ادرسکن هرات به خبرگزاری وطن۲۴ گفت: کلینیک دولتی که در این ولسوالی وجود دارد از زمان داوود خان بوده و امکانات کافی هم ندارد.

وی بیان داشت اکنون این مرکز درمانی از نگاه درجه بندی، درجه سوم بوده و بیشتر از چهار تا چپرکت برای بیماران ندارد.

آقای فقیریار یادآور شد کوچکترین کار برای بیماران در این مرکز درمانی شده نمی‌‌تواند و مردم مجبور هستند مریضان خود را به شفاخانه حوزوی شهر انتقال دهند.

ولسوال ادرسکن هرات گفت بارها از طریق تماس و حضوری با مسئولان ریاست صحت عامه صحبت کرده اما تا کنون هیچ کس توجه نکرده است.

خواستیم که دیدگاه صحت عامه هرات را در این زمینه داشته باشیم مسئولان این اداره عرضه خدمات رسانی صحی به ولسوالی‌ها را مربوط به مؤسسه “اهدا” در این ولایت عنوان کرده و از صحبت در این باره خود داری کردند.

در همین حال داکتر قمرالدین فخری، مسئول مؤسسه اهدا در هرات می گوید: این مؤسسه تطبیق کننده عرضه خدمات صحی در ولسوالی‌های این ولایت می‌‌‌باشد.

وی بیان داشت عرضه خدمات صحی در ولسوالی ادرسکن نظر به ترزالعمل وزارت صحت عامه کشور بوده و مانند دیگر ولسوالی‌ها ارائه می‌شود.

او گفت اگر خواست مسئولان و باشندگان این ولسوالی عرضه خدمات در سطح شفاخانه ولسوالی است اول باید مسئولان وزارت صحت عامه کشور این مرکز درمانی را از کلینیک به شفاخانه ولسوالی ارتقاع دهند.

آقای فخری تأکید کرد هیچ گونه کم کاری صورت نگرفته و تمام کارهای انجام شده مطابق به برنامه از قبل تعیین شده صورت می‌گیرد.

وی در ادامه گفت پرسونل صحی که در مراکز درمانی این ولسوالی کار می‌کنند همه شان سند معتبر تحصیلی داشته و بعد از بررسی‌‌‌ها این افراد استخدام شدند.

گفته می‌شود نه تنها این مؤسسه در ولسوالی‌های هرات عرضه خدمات صحی را ارائه می‌‌‌کند بلکه شفاخانه کووید ۱۹ شیدایی این ولایت را هم تحت پوشش قرار داده است.

  • نویسنده : حسن شریفی
  • منبع خبر : خبرگزاری وطن 24