عربستان در افغانستان ۶۰۰ مکتب می‌سازد
عربستان در افغانستان ۶۰۰ مکتب می‌سازد

سفارت افغانستان در عربستان سعودی می‌گوید که ریاض به پیشنهاد کابل، به جای 100 مکتب، 600 مکتب در افغانستان می‌سازد.

سفارت افغانستان در عربستان سعودی می‌گوید که ریاض به پیشنهاد کابل، به جای ۱۰۰ مکتب، ۶۰۰ مکتب در افغانستان می‌سازد.

به تعقیب ملاقات هفته گذشته سفارت افغانستان مقیم ریاض و صندوق توسعه سعودی، اینک میان سفارت افغانستان مقیم ریاض، وزارت مالیه، وزارت احیا و انکشاف دهات و صندوق توسعه سعودی نشست به صورت آنلاین برگزار گردید.

سفارت افغانستان در عربستان سعودی با نشر خبری می‌گوید که صندوق توسعه عربستان سعودی (SFD) پیشنهاد افغانستان را مبنی بر ساخت ۶۰۰ مکتب به عوض ۱۰۰ مکتب با قرضۀ آسان ۵۰ میلیون دالری پذیرفته است.

بر اساس پیشنهاد دولت افغانستان، ساختمان این مکتب‌ها را به جای شرکت‌های ساختمانی، شوراهای انکشاف دهات می‌سازد و کیفیت آن توسط یک شرکت مشورتی مستقل نظارت خواهد شد.

سفارت افغانستان در ریاض گفته است که صندوق توسعۀ عربستان سعودی تمویل و دیزاین پروژه جاده‌ی حلقه‌ای کابل را نیز پذیرفته است.

پیش از این، موضوع ساخت ۱۰۰ مکتب از سوی ریاض در دیدار سفیر این کشور با فضل‌هادی مسلم‌یار، رئیس مجلس سنا مطرح شده است.

هر چند مجلس سنا در ابتدا اعلام کرد که سفیر عربستان در دیدار با مسلم‌یار گفته است که ۱۰۰ مدرسه می‌سازد، اما بعداً توضیح داد که در ترجمه اشتباه شده است و عربستان سعودی ۱۰۰ مکتب می‌سازد.

  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24