طی مراحل 130 هزار سند طی یک سال در آمریت پاسپورت هرات

آمریت پاسپورت هرات اعلان کرده که در یک سال گذشته این آمریت به تعداد 130 هزار اسناد پاسپورت را برای باشندگان این ولایت طی مراحل کرده و عواید 850 میلیون افغانی را جمع‌آوری کرده است.

به گزارش خبرگزاری وطن24، مولوی محمد حسین رحیمی، آمر پاسپورت ولایت هرات گفت که در طی یک سال گذشته بیش از 850 میلیون افغانی عواید داشته و  130 هزار سند را نیز طی مراحل کرده و به مرکزکشور جهت چاپ آنها ارسال کرده است.

وی افزود حق اولیت برای مریضان، تجارملی و افراد کهن سال است که می‌توانند بدون نوبت اسناد شان را طی مراحل کنند.

همچنان مولوی سید کمال خادم، معاون آمریت پاسپورت این ولایت تاکید کرده که صف نوبت برای تمامی مراجعان یکسان بوده و به صورت منظم از سوی کارمندان این آمریت کنترول می‌شود.

آمر پاسپورت هرات از تمامی مردم ولایت هرات خواست که از حوصله مندی صبر و شکیبایی کار گرفته و تاکید کرده که پـروســه توزیع پاسپورت بـصـورت داوم دار می‌باشد.

همچنین در اخیر این اداره گفته که کسانی که از سال قبل اسناد‌شان طی مراحل نشده می‌توانند به این اداره مراجعه کنند تا اسناد آنان به صورت عادی طی مراحل شود.

با این حال، یکی از مزدحم‌ترین ادارت دولتی، آمریت پاسپورت هرات می‌باشد.

روزانه‌ها ده‌ها تن برای اخذ پاسپورت به این اداره مراجعه می‌کنند.

مردم خواستار نظم‌دهی بهتر برای مراجعین این اداره می‌باشند.

منبع خبرگزاری وطن
توسط روح‌الله حیدری
خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.