طرح توسعه شبکه برق بادغیس در دستور کار قرار گرفت

ریاست عمومی برق کشور برای توسعه شبکه برق ولایت بادغیس تیم تخنیکی را به این ولایت اعزام می‌کند.

تصمیمی که رئیس عمومی برق کشور در دیدار با والی بادغیس به توافق رسیدند.

به گزارش خبرگزاری وطن24، بخش مطبوعات مقام ولایت بادغیس در خبرنامه‌ای که به رسانه‌ها فرستاده، آمده است که مولوی محمد حنیف حمزه، رئیس عمومی برق افغانستان با مولوی عبدالصمد جاوید، والی بادغیس دیدار داشته است.

در این دیدار، والی بادغیس طرح توسعه شبکه برق این ولایت را پیشنهاد کرده است.

این دو مقام به توافق رسیدند که برای توسعه شبکه برقی این ولایت هیئت تخنیکی برای بررسی ساحات فاقد برق اعزام شود.

بعد از بررسی هیئت تخنیکی، قرار است ریاست برق کشور روند ترمیم و توسعه شبکه برقی ولایت بادغیس را با در نظر داشت امکانات مالی آغاز کند.

در ولایت بادغیس، تنها شهر قلعه‌نو مرکز این ولایت دارای برق وارداتی می‌باشد.

برق وارداتی که از سوی کشور ترکنستان تامین شده است.

با این حال، بیشتر ولسوالی‌های ولایت بادغیس فاقد برق می‌باشد و مردم در این مناطق با استفاده از انرژی خورشیدی برق مورد نیاز خود را تامین می‌کنند.

 

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.