طرح تعدیل بودجه توسط مجلس نمایندگان رد شد
طرح تعدیل بودجه توسط مجلس نمایندگان رد شد

مجلس نماینده‌گان طرح پیشنهادی حکومت برای تعدیل بودجه سال مالی جاری به هدف اختصاص منابع مالی برای مبارزه با ویروس کرونا را رد کرد.

مجلس نماینده‌گان طرح پیشنهادی حکومت برای تعدیل بودجه سال مالی جاری به هدف اختصاص منابع مالی برای مبارزه با ویروس کرونا را رد کرد.

به گزارش اسپوتنیک، سیدعظیم کبرزانی، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت که طرح تعدیل بودجه، در نشست عمومی روز چهارشنبه، ۲۸ جوزا، با اکثریت آرا رد شده است.

او در صحبت با روزنامه ۸صبح گفت که نماینده‌گان مردم در مورد شفافیت در مصرف بودجه اختصاصی برای مبارزه با ویروس کرونا از سوی حکومت نگران هستند و از جانب دیگر افغانستان امسال با کسر بودجه روبه‌رو شده است.

به گفته او، این دو مورد از دلایل عمده رد طرح تعدیل حکومت به هدف اختصاص بودجه برای مبارزه با ویروس کرونا از سوی مجلس است.

به گفته کبرزانی، حکومت هشت میلیارد افغانی را برای برنامه‌های وزارت زراعت در طرح تعدیل پیش‌بینی کرده بود.

همچنان در این طرح ۶ میلیارد افغانی برای توزیع نان خشک اختصاص داده شده است.

طبق معلومات کبرزانی، بیش از ۴ میلیارد افغانی برای واحد عملیاتی و حمایتی ریاست جمهوری برای ایجاد شغل در کابل و ایجاد بندهای کوچک اختصاص داده بود.

او افزود که با توجه به این‌که افغانستان با کسر بودجه روبه‌رو است، نیاز است که حکومت منابع بیش‌تر را برای افزایش بودجه جلب کند.

حکومت طرح تعدیل بودجه را در ماه ثور به مجلس نماینده‌گان فرستاده بود.

بودجه سال مالی ۱۳۹۹ در حدود ۴۲۸ میلیارد افغانی است. از این میان ۲۸۹ میلیارد آن را بودجه عادی و ۱۳۹ میلیارد آن را بودجه انکشافی تشکیل می‌دهد.

  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24