طالبان ۵۸ نیروی امنیتی را در بادغیس آزاد کردند
طالبان ۵۸ نیروی امنیتی را در بادغیس آزاد کردند

نزدیک به 58 تن از نیروهای امنیتی در بادغیس که از سوی طالبان اسیر شده بودند با میانجیگری مردم و متنفذان رها شدند.

جمشید شهابی، سخنگوی والی بادغیس به وطن۲۴ گفت: قرار شنیده‌های ادارۀ محلی ۵۸ تن از سربازانی که در منطقۀ موری چاق از سوی گروه طالبان اسیر شده بودند با وساطت مردم و بزرگان آزاد شدند.

قرار گفته‌های وی، هنوز گزارش رسمی از این موضوع در دسترس نیست.

آقای شهابی یادآور شد که نیروهای رها شده با خانواده‌های خود یکجا شده‌اند.

سربازان یاد شده چند روز پیش توسط طالبان ربوده شده بودند و گزارش شده بود که آنان جزء نیروهای مستقر در موری چاق هستند.

گروه طالبان هم گفته ۵۸ سرباز را که در موری چاق ربوده بودند، امروز رها کردند.

قرار معلومات منابع محلی در بادغیس، همزمان با اسارت شماری از نیروهای امنیتی در موری چاق، چندین پاسگاه آنان هم سقوط کرده بودند.

 

  • نویسنده : علی جوادی
  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24