طالبان یک آموزگار را در غور اعدام کردند

عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور به خبرگزاری وطن24 گفت: اعضای طالبان یک آموزگار مکتب را که از مکتب به سمت خانه خود رهسپار بود، تیرباران کردند.

محل قتل این آموزگار روستای “برنجی” در ولسوالی دولینه غور بوده است.

خطیبی افزوده آموزگار به قتل رسیده همزمان مسئولیت برنامه سوادآموزی پولیس را هم به عهده داشت.

گفته شده امکان دارد علت قتل این آموزگار از سوی طالبان همکاری وی با پولیس بوده باشد.

گروه طالبان هنوز واکنش رسمی در این مورد نداشته است.

سه روز پیش هم این گروه سه برادر را در ولسوالی پسابند غور در ملأ عام تیرباران کردند.

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.