طالبان معادل دولت از شبکه‌های مخابراتی در فراه مالیات می‌خواهد

از سه هفته به این طرف است که تمام شبکه‌های مخابراتی در فراه فعالیت خود را متوقف کرده‌اند و به تازگی منابع این ولایت گزارش کرده‌اند که طالبان دستور آن را داده.

شاه‌محمود نعیمی، سرپرست شورای ولایتی فراه به خبرگزاری وطن24 گفت: گروه طالبان به تازگی معادل درصدی که دولت از شبکه‌های مخابراتی مالیات دریافت می‌کند، مالیات خواسته است.

دولت 10 درصد از مالیات تمام کریدت کارت‌های مشتریان را هم دریافت می‌کند.

به گفته نعیمی، طالبان همچنین خواستار توقف خدمات شبانه شرکت‌ها در مناطق جنگ‌خیز به ویژه از طرف شب شده‌اند.

این گروه گفته در بسیاری از عملیات شبانه دولت در مناطق مختلف فراه، شبکه‌های مخابراتی نقش برجسته داشتند و به همین علت نمی‌خواهند دوباره از این ناحیه آسیب ببینند.

سرپرست شورای ولایتی فراه بیان داشت وجود این شرط‌ها سبب توقف چند هفته‌ای شبکه‌های مخابراتی شده و روزانه فقط از ساعت 10 صبح تا دو پس از چاشت خدمات دارند.

وی اشاره کرد که هنوز نشانی از توافق شبکه‌های مخابراتی و طالبان در فراه دیده نمی‌شود و معلوم نیست این چالش چه زمانی برطرف خواهد شد.

گفتنی است در جریان سه هفته توقف شبکه‌های مخابراتی در فراه، تنها شرکت سلام و آن هم در مرکز این ولایت خدمات ضعیف را به مشتریان می‌داد.

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.