طالبان متحجر و زن ستیز هستند

به گزارش خبرگزاری وطن 24، در این همایش غلام ناصر خاضع والی غور، جایگاه زنان را در تحکیم صلح و ثبات ارزنده خواند و گفت: “صلح به مثابه آب حیات برای مردم ما ضرور و اساسی است و تا زمانیکه صلح تأمین نشود هیچ امکان ندارد که از انکشاف در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی بهره‌مند شویم.”

والی غور افزود، حکومت وحدت ملی به اساس فرموده الهی اصل صلح خواهی را مبناء قرار داده و صدای خود را بلند کرده؛ اما دشمنان سوگند خورده مردم افغانستان با گماشتن مزدورهای خود مانع رسیدن به صلح شده و می‌شوند و صدای صلح خواهی مردم به گوش کر آنها تأثیر ندارد.

آقای خاضع علاوه کرد، زنان نیمی از پیکر جامعه افغانی‌اند، در ویرانگری‌ها نقش نداشته بلکه بیشترین تبعات جنگ را تحمل کرده اند و فرزندان، شوهران و برادران خود را از دست دادند.

وی در رابطه با عملکرد طالبان در برابر زنان گفت: “گروه متحجری که زن ستیزاند و به خانم‌ها هیچ وقت روی خوش نشان نداده‌اند بلکه از مزایای زندگی محروم شان کردند.”

این مقام بلندپایه دولتی تصریح کرد که میلیون‌ها دالر جهت تقویت جامعه مدنی به مصرف رسید ولی به تغییری که بتواند مسیر مدنیت را واضح و روشن ترسیم کند دست نیافته‌ایم.

به گفته او، حسادت، کینه، کدورت، خود خواهی‌ها، توطئه‌ها اوج گرفت و مدنیت را زیر سوال قرار داد و نگذاشت که مردم به اخلاق مدنی که همانا همدیگر پذیری است برسند.

با این حال، والی غور، دلیل نرسیدن به صلح پایدار را فتنه قومی عنوان کرد و گفت که تحت این نام صدها فجایع دیگر صورت گرفته که صلح را به بیراهه کشانده است.

در ادامه، حلیمه پرستش رئیس امور زنان غور گفت: “خانم‌ها که از ناحیه جنگ بیشترین آسیب را دیده‌اند باید بیشترین راه را طی کنند تا به صلح رسید.”

او افزود طالبان ده سال بدون دلیل خانم‌ها را حبس خانگی دادند، از درس و تعلیم دور کردند ولی امروز حضور زنان نمایانگر صلح خواهی است.

گفتنی است که همایش “اجماع ملی زنان افغانستان برای صلح” از سوی بانوی اول در ولایات مختلف کشور برگزار می‌شود تا زنان نظریاتشان را در رابطه با این پروسه ابراز کنند.

 

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.