طالبان دو سرباز پولیس غور را در بازگشت از رخصتی به قتل رساندند
طالبان دو سرباز پولیس غور را در بازگشت از رخصتی به قتل رساندند

مخالفان مسلح دولت دو سرباز پولیس غور را هنگام بازگشت از رخصتی در مسیر راه اسیر کرده و به قتل رساندند.

عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور به خبرگزاری وطن۲۴ گفت: روز گذشته دو سرباز پولیس هنگام بازگشت از رخصتی در مسیر ولسوالی دولینه به قتل رسیدند.

او ادامه داد طالبان این دو سرباز را در منطقه “تربولاق” ولسوالی دولینه پس از به اسارت گرفتن، کشتند.

دقیقا در همین منطقه دو برادر آموزگار هم روز گذشته کشته شدند.

سیدضیا حسینی، آمر امنیت غور هم کشته شدن این دو سرباز پولیس را در ولسوالی دولینه تائید کرد.

به گفته وی، این دو تن رخصتی چند هفته‌ای را در ولسوالی فیروزکوه سپری کرده بودند و زمانی که به محل وظیفه خود در ولسوالی دولینه بر می‌گشتند، از سوی طالبان کشته شدند.

هنوز طالبان در مورد این رویداد ابراز نظر رسمی نداشته است.

شاهراه دولینه – غور همواره گواه چنین رویدادی بوده و بارها کارمندان دولت از سوی طالبان در این مسیر اسیر و یا هم به قتل رسیده‌اند.

  • نویسنده : سید غفور هاشمی ثاقب
  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24