طالبان جمع‌آوری عشر و زکات را در نقاطی از غور آغاز کرده است

موسی کلیم، ولسوال دولتیار غور به خبرگزاری وطن24 گفت: این گروه در تازه‌ترین اقدام خود روز گذشته دست به جمع‌آوری عشر و زکات از مردم زده است.

وی ادامه داد این گروه در شمال ولسوالی و دیگر مناطقی که تحت کنترل آنان است، از مردم عشر جمع‌آوری کرده و گمان می‌رود هنوز این کار ادامه داشته باشد.

این گروه از تمامی اموال مردم از مواشی گرفته تا گندم و دیگر مواد غذایی عشر جمع می‌کند.

مردم هم باید بدون مقاومت یک دهم اموال خود را به این گروه تسلیم کنند.

منابع مردمی گفته‌اند که به جز شمال دولتیار، طالبان از برخی مناطق اطراف مرکز ولسوالی هم عشر جمع کرده‌اند.

ولسوال دولتیار هم افزوده این گروه همه ساله دست به چپاول اموال مردم تحت نام عشر و زکات می‌زند.

در کنار کشت و قاچاق مواد مخدر، استخراج معادن و غنیمت‌های جنگی، جمع‌آوری عشر و زکات از مردم هم یکی از راه‌های کسب درآمد طالبان است که در تمامی مناطق زیر کنترل خود آن را اجرا می‌کنند.

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.