طالبان به مردم و قوای کشور خود حمله می‌کنند این عمل‌شان توجیه ناپذیر است.

محمداشرف غنی رییس جمهور می‌گوید که طالبان با قوای بین‌المللی پیمان بستند، اما مردم و قوای امنیتی و دفاعی کشور خود را مورد حمله قرار می‌دهند که این عمل‌شان توجیه ناپذیر است.

آقای غنی روز دوشنبه در مقر وزارت امور داخله با هیات رهبری و منسوبین قطعات خاص پولیس ملی، دیدار کرد.

وی در این دیدار گفت:” امروز در حالتی قرار داریم که اکثریت علمای افغانستان و جهان اسلام، جنگ تحمیلی فعلی را جایز نمی‌دانند و طالبان با قوای بین‌المللی پیمان بستند، اما مردم و قوای امنیتی و دفاعی کشور خود را مورد حمله قرار دادند که این عمل شان توجیه ناپذیر است”.

رییس جمهور علت قرار گرفتن نیروهای امنیتی و دفاعی کشور از حالت دفاعی فعال به حالت تعرضی را، رویدادهای اخیر تروریستی در کابل، پکتیا، ننگرهار و فاریاب دانست و افزود که این حملات عدول از شیوۀ صلح، ارزش های اسلامی و بشری است و ضرورت واضح بود که آرام نشینیم، زیرا خاموش نشستن در برابر کسانی که کودکان بی گناه ما را هدف قرار میدهند، گناه است.

محمداشرف غنی افزود:” قوای امنیتی و دفاعی تاج سر ماست و هیچگونه معامله‌ای بالای آنان صورت نمی‌گیرد”.

وی خاطر نشان کرد که حفظ نیروهای امنیتی و دفاعی وظیفه تمام سیاسیون و مردم است، ملت در کنار شما ایستاده‌اند، زیرا شما رضاکار هستید.

وی با بیان اینکه به پیشنهادات وزارت امور داخله بخاطر تمویل و تجهیز بیشتر پولیس ملی توجه می‌شود، گفت که دسپلین، شیوۀ کار و طبقه بندی خطرات از سوی شما، امکان موفقیت تانرا بیشتر می‌سازد.

وی افزود که پولیس حمایت می خواهد و اصلاحات بیشتر رونما خواهد شد تا پولیس ملی ما مورد افتخار بیشتر گردد.

سرقوماندان اعلی قوای مسلح تاکید کرد که بالای پولیس ملی به ویژه قطعات خاص سرمایه گذاری بیشتر م‌ شود، زیرا ما مشترکاً به مردم، خاک و ارزش‌های اسلامی و انسانی تعهد داریم و در این همه موارد حمایت مطلق من با شماست.

رییس جمهور گفت که پیام من واضح است، ما از کسی نمی‌هراسیم. ما صلح را بخاطری میخواهیم که خون ریزی، بحران و ناامنی در کشور به گونۀ بنیادی خاتمه یابد.

محمد مسعود اندرابی سرپرست وزارت امور داخله نیز گفت که پولیس ملی در سراسر کشور در برابر طالبان و سایر تروریستان، مجرمین و قاچاقبران با متقبل شدن قربانی، مبارزه می‌کنند.

میر احمد عظیمی قوماندان عمومی قطعات خاص پولیس ملی نیز گفت که اطمینان میدهیم تا یک قطره خون در بدن ما باشد، در راستای دفاع از وطن و مردم ایستادگی خواهیم کرد و بیرق سه رنگ کشور را برافراشته نگه خواهیم داشت.

قوماندان عمومی قطعات خاص پولیس ملی، گفت که ما هنر جنگ بلد هستیم و جرئت نیز داریم و بخاطر سرکوب دشمن، تامین حاکمیت قانون و دفاع از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی تلاش خواهیم کرد.

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.