طالبان انتخاب دیگری جزء پذیرفتن جامعه آزاد افغانستان ندارند
طالبان انتخاب دیگری جزء پذیرفتن جامعه آزاد افغانستان ندارند

سخنگوی ارگ ریاست جمهوری اعلام کرد که طالبان فکر چاره دیگری جز پذیرش جامعه باز ندارند.

سخنگوی ارگ ریاست جمهوری اعلام کرد که طالبان فکر چاره دیگری جز پذیرش جامعه باز ندارند.

ارگ ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به نگرانی کمیته مصونیت خبرنگاران درباره سرنوشت آزادی رسانه‌ها و آزادی بیان در مذاکرات صلح با طالبان اعلام کرد که طالبان چاره دیگری جز پذیرش جامعه باز ندارند.

صدیقی صدیقی، سخنگوی ارگ ریاست جمهوری افغانستان اظهار داشت: دولت افغانستان از محور اصلی جمهوریت که همانا آزادی بیان و رسانه‌ها است با تمام قدرت در پروسه صلح دفاع خواهد کرد.

صدیقی افزود: موضع دولت در پروسه صلح، موضع اصولی است و چهارچوب این اصول را ارزش‌های جامعه باز ما تشکیل می‌دهد.

وی اضافه کرد که طالبان گزینه‌ای دیگری ندارند و بهتر است تا این واقعیت را هضم کنند.

گفتنی است که پیش از این نجیب شریفی، رئیس کمیته مصونیت خبرنگاران افغانستان در یک نشست خبری در کابل گفت که این کمیته از احتمال کم اهمیت جلوه داده شدن آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها به عنوان بزرگترین و مهمترین دستاورد ۲۰ سال گذشته در مذاکرات صلح با طالبان نگران است.

آزادی بیان و فعالیت رسانه‌های آزاد از دست‌آوردهای عمده دولت در جریان کم‌تر از دو دهه گذشته است.

طالبان در گذشته مخالف فعالیت آزاد رسانه‌ها در کشور بوده‌اند.

  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24