طالبان اسیران جنگی حکومت را رها کنند
طالبان اسیران جنگی حکومت را رها کنند

حکومت افغانستان از گروه طالبان خواسته که اسیران جنگی حکومت را آزاد کند.

حکومت افغانستان از گروه طالبان خواسته که اسیران جنگی حکومت را آزاد کنند.

انتظار خادم رئییس امور حفاظت از غیرنظامیان و امور مصالحه در شورای امنیت ملی افغانستان امروز (۲۲ اسد) گفت: “طالبان باید زندانیان ما را آزاد کنند. اگر زندانیان آن‌ها خانواده دارند، زندانیان ما هم خانواده دارند. اگر زندانیان آن‌ها برای رهایی‌شان رهبری دارند، زندانیان ما هم رهبری دارند که این موضوع را دنبال می‌کند.”

به گفتۀ خادم، تلاش‌های عملی برای رهایی ۴۰۰ زندانی طالبان که به باور او حتی از لحاظ قانونی قابل آزادی نبودند، آغاز شده است.

طالبان رهایی تا ۵۰۰۰ زندانی‌شان را از بند حکومت افغانستان پیش شرط برای مذاکرات گذاشته اند و انتظار می‌رود آخرین دستۀ از این زندانیان، پس از تصمیم لویه جرگه مشورتی صلح و فرمان رئیس جمهور افغانستان، از بند حکومت رها شوند.

طالبان پیش از این در پیام عیدی‌شان گفته بودند که روند رهایی ۱۰۰۰ زندانی مربوط به حکومت افغانستان را تکمیل کرده‌اند.

  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24