ضمانتی نیست که آزاد شده‌گان طالبان دوباره به جنک برنگردند.

آگاهان امور نظامی در واکنش به رهایی 5 هزار زندانی‌ طالبان از زندان‌های افغانستان می‌گویند که هیچ ضمانتی وجود ندارد که زندانیان پس از رهایی دوباره به سنگرهای جنگ نروند.

رییس جمهور غنی شام روز سه شنبه گذشته طی فرمانی، حکم رهایی 5 هزار زندانی طالبان را از زندان‌های کشور به منظور حسن نیت در آغاز گفتگوهای صلح با طالبان، صادر کرد.

بر بنیاد این فرمان، روند رهایی 5 هزار زندانی طالبان روز شنبه از زندان بگرام ولایت پروان آغاز می‌شود. با بر بنیاد این فرمان، در ابتدا 1500 طالب روزانه 100 تن از بند رها خواهند شد.

هرچند دولت افغانستان گفته که رهایی این زندانیان مشروط است، اما با آنهم جنرال عتیق الله امر خیل آگاه نظامی در صحبت با گفت: “اگر ما به چند سال قبل بر گردیم هم هزاران جنگجوی طالبان از زندان بگرام رها شدند که دوباره به سنگر‌های جنگ برگشتند.”

آقای امر خیل گفت: “درحال حاضر هم هیچ اعتمادی وجود ندارد وقتی تضمینی نباشد هر چیز امکان‌پذیر است در میان 5 هزار زندانی طالبان که رها می‌شوند برخی از آنها خارجی‌اند وقتی ضمانت از طرف سازمان ملل متحد یا کشور‌های قدرتمند جهان وجود نداشته باشد امکان دارد اینها دوباره به سنگ بروند.”

وی بیان داشت فقط گفته شده که 5 هزار زندانی آزاد می‌شود و طالبان خشونت را کاهش می‌دهد وقتی ضمانتی ازطرف جامعه جهانی و طالبان نباشد سوال پیدا می‌شود که این زندانیان بعد از رهایی چه می‌کنند در حال حاضر این سوال گنگ و پیچیده است.

این آگاه نظامی امضای توافق‌نامه صلح میان امریکا و طالبان را عجولانه خوانده افزودکه دونالد ترامپ رییس جمهور امریکا بدون در نظر گرفتن پیامد‌های این توافق‌نامه و تنها به منظور کمپاین انتخاباتی خود، توافق صلح با طالبان را تایید کرده است.

آقای امرخیل تاکید کرد که این رهایی نباید آتش جنگ را درافغانستان داغ‌تر سازد و باید منجر به ختم جنگ شده و تامین صلح پایدار در کشور شود. اگر با ادامه جنگ و خشونت و عدم آتش‌بس زندانیان طالبان رها شود، هیچ ضمانتی وجود ندارد که اینها دو باره به سنگر‌های جنگ بروند.

این در حالی است فضل فضلی مشاور ریاست جمهوری در صفحه فیسبوک خود تاکید کرده که رهایی زندانیان طالبان مشروط و تدریجی است و باید طالبان شرایط دولت را بپذیرند در غیر آن زندانیان این گروه آزاد نخواهند شد.

به گفته او، یکی از شروط رهایی 1500 زندانی طالبان این است که خشونت‌ها از سوی این گروه همانند دوره یک هفته‌ای کاهش خشونت چشمگیر در افغانستان کاهش یابد تا مردم آن را احساس کنند.

اما؛ طالبان مسلح گفته که رهایی مشروط زندانیان طالبان خلاف توافقنامه این گروه با امریکا است.

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.