صلح آرزو مردم افغانستان است/حفظ ارزش‌های دو دهه در اولویت مذاکره کنندگان دولت باشد
صلح آرزو مردم افغانستان است/حفظ ارزش‌های دو دهه در اولویت مذاکره کنندگان دولت باشد

برخی از کارشناسان و مسئولان بادغیس می‌گویند صلح آرزو مردم افغانستان است و در مذاکرات بین الافغانی نباید ارزش‌های دو دهه گذشته نادیده گرفته شود.

برخی از کارشناسان و مسئولان بادغیس می‌گویند صلح آرزو مردم افغانستان است و در مذاکرات بین الافغانی نباید ارزش‌های دو دهه گذشته نادیده گرفته شود.

آنها می‌گویند از دو طرف مذاکره کننده باید خود گذشته‌گی های صورت گیرد تا صلح سرتاسری در افغانستان تحقق یابد.

سید محمود انتظار استاد دانشگاه در بادغیس به خبرگزاری وطن‌،۲۴ گفت: “صلح آرزوی دیرینه مردم افغانستان است و در مذاکرات بین الافغانی هر دو طرف باید خودگذشته‌گی کنند تا به نتیجه که مردم توقع دارند، تحقق یابد.”

به بیان وی، مذاکرات بین الافغانی همان طور بشبینی شده پروسه پیچیده‌ی می‌باشد و برای رسیدن به نتیجه‌ی درست طالبان باید دست از بهانه جویی بردارند.

او گفته با اینکه دولت خواسته‌های طالبان را اجرایی کرده اما این گروه حسن نیت خود را در مورد پروسه صلح نشان نداده است.

او به این اشاره کرد اگر می‌خواهند مردم به پروسه صلح باورمند شوند باید این گروه در آغاز مذاکرات خشونت‌ها و تحدایدات امنیتی را به طور چشمگیری کاهش بدهند.

این استاد دانشگاه در ادامه بیان کرد در میز مذاکرات بین الافغانی باید به صورت برد و برد باشد تا ارزش و منافع افغانستان تامین شده و هم صلح دایمی و سرتا سری در کشور ایجاد شود.

در ادامه آقای انتظار می‌گوید: “تیم گفتگو کننده دولت توقعات بیجا طالبان را نپذیرد و مدافعه حفظ ارزش‌های دو دهه گذشته مردم و کشور باشد.”

در همین حال نجم‌الدین برهانی سخنگوی والی بادغیس در این باره می‌گوید: “با آغاز مذاکرات امید دوباره برای صلح در مردم افغانستان شگوفا شده و مهم نتیجه مذاکرات بین دو طرف که به صلح پایداری در کشور بیانجامد، می‌باشد.”

همچینین این مقام بیان کرد باقی ماندن حکومت فعلی در کشور مهم نبوده آن چیزی حایز اهمیت می‌باشد که زحمات و ارزشهای دو دهه گذشته را حفظ کند.

در ادامه آقای برهانی گفت: “با آمدن صلح سرتاسری در کشور باعث سرمایه گذاری تجاران و باسازی نه تنها بادغیس تمام ولایات افغانستان شده و کشور به سوی ترقی و بیشرفت حرکت می‌کند.”

با این همه خانجان ظفر در مورد صلح این چنین بیان می‌کند: “اگر دو طرف در امور صلح صداقت به خرج بدهند این پروسه عملی شده و امید بخش می‌باشد.”

همچنین این عضو شورای ولایتی بادغیس گفته که اگر از سوی مقامات مرکزی از خود گذری‌های شود و از مقام و چوکی خود بگذرند، صلح سرتاسری محقق خواهد شد.

همچنین آقای ظفر در ادامه افزوده طالبان باید دست از بهانه جویی بردارند و در میز مذاکرات ارزش‌های دو دهه گذشته افغانستان را بپذیرند.

طبق گزارشات گفته شده تیم مذاکرات طالبان به حکومت افغانستان اعلام شده و این تیم به قطر سفر کرده است.

در همین حال گفته شده زلمی خلیل‌زاد هم به دوحه قطر سفر کرده تا در گفتگوهای بین الافغانی اشتراک کند.

اما با این وجود، هیات گفتگوکننده افغانستان هنوزهم به محل برگزاری مذاکرات صلح سفر نکرده است.

این درحالیست که با آغاز مذاکرات بین الافغانی پیش‌بینی شده است که گفتگوهای بین دوطرف پیچیده خواهد بود و این پروسه حدود یک سال زمان می‌برد.

 

  • نویسنده : روح‌الله حیدری
  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24