منشوری از آگاهی ها

صد زندانی دیگر طالبان رها می‌شوند

شورای امنیت ملی کشور اعلام کرده که قرار است صد زندانی دیگر طالبان نیز امروز رها شوند.

جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی صبح امروز گفت که قرار است بر بنیاد فرمان رییس جمهور غنی صد زندانی دیگر طالبان هم امروز از بند رها شوند.

آقای فیصل گفته که این زندانیان از زندان بگرام مطابق معیارهای سنی و صحی که در فرمان رییس جمهور غنی تذکر یافته، رها خواهند شد.

این در حالی است که روز گذشته نیز 100 زندانی طالبان از سوی دولت افغانستان رها شدند.

بر بنیاد اعلامیه شورای امنیت ملی، این زندانیان پس از بایمتریک و گرفتن تضمین و یاد کردن قسم، مطابق به فرمان قبلی رییس جمهور غنی رها شده‌اند.

اما؛ طالبان مسلح گفته که رهایی زندانیان این گروه مطابق شرایط تعریف شده و نظارت هیات تخنیکی این گروه نبوده و به همین خاطر برای طالبان قابل قبول نیست.

هرچند دولت افغانستان تا هنوز در مورد این اظهارات طالبان واکنش نشان نداده است.

دولت افغانستان پیش از این گفته که رهایی زندانیان طالبان مشروط به کاهش خشونت از سوی این گروه و مرحله به مرحله انجام خواهد شد.

مطابق توافقنامه صلح امریکا و طالبان، قرار است 5 هزار زندانی طالبان و یک هزار زندانی حکومت به منظور آغاز گفتگوهای بین‌الافغانی رها شوند؛ اما دولت افغانستان تاکید دارد که رهایی زندانیان طالبان جز روند گفتگوهای بین الافغانی خواهد بود.

نظرات بسته شده است.