صدها نفر در مرکز بادغیس علیه دولت اعتراض به راه انداختند
صدها نفر در مرکز بادغیس علیه دولت اعتراض به راه انداختند

در اعتراض به شدت گرفتن جنگ در ولسوالی بالامرغاب بادغیس، صدها تن از مردم در مرکز این ولایت تظاهرات به راه انداختند.

ناصر نظری، عضو شورای ولایتی بادغیس به وطن۲۴ گفت: در دو روز گذشته نزدیک به ۱۵۰۰ تن در شهر قلعه نو در پیوند به تشدید نا امنی‌ها در ولسوالی بالامرغاب دست به اعتراض زده‌اند.

معترضان دولت را به کوتاهی در تأمین امنیت متهم کرده و گفته اند که با وجود اعزام نیرو، هنوز هیچ کاری برای تأمین امنیت بالامرغاب نکرده‌اند.

بی توجهی حکومت مرکزی به ولایت بادغیس هم بخشی از اعتراض مردم در قلعه نو بود.

آنان همچنین اعتراضات خود را به صورت کتبی در اختیار ادارۀ محلی قرار داده اند و ضرب العجل تعیین کرده‌اند که اگر به زودی به وضعیت بالامرغاب رسیدگی نشود، دامنۀ اعتراض گسترده خواهد شد.

اما ادارۀ محلی بادغیس گفته همین که بالامرغاب سقوط نکرده نشان از کامیابی دولت است.

جمشید شهابی، سخنگوی والی بادغیس می‌گوید: نیروهای تازه نفس در مرکز بادغیس تجمع دارند و قصد دارند محاصرۀ طالبان را بشکنند.

او اشاره کرد که اگر کندی هم در کار هست برای جلوگیری از آماج قرار گرفتن غیرنظامیان است.

بیش از دو هفته است که طالبان حملات سنگینی را بر بخش‌های مختلف بالامرغاب تشدید داده اند و موفق شدند برخی مناطق را هم به تصرف درآورند.

نیروهای دولتی هم که بخشی از آنان تازه نفس هستند در مرکز بالامرغاب و در محاصرۀ طالبان قرار دارند و طبق گزارش‌ها هنوز حرکت جدی به ضد این گروه نداشته اند.

  • نویسنده : علی جوادی