صحبت آمر شفاخانه حوزوی هرات در مورد زخیمان حادثه ویرانگر زلزله

آمر شفاخانه حوزوی هرات در صحبت با خبرگزاری وطن24 می‌گوید که تمامی تدابیر برای تداوی زخمیان روی دست گرفته شده و برخی مجروهین سطحی مرخص شده‌اند.

داکتر سید محمد برات معین، آمر شفاخانه حوزوی هرات اضافه می‌کند که تا کنون رقم دقیق تلفات جمع بندی نشده اما بیشتر زخمی‌ها و قربانیان حادثه زلزله، زنان و کودکان هستند.

او تاکید می‌کند زخمیان منتقل شده به این مرکز درمانی عمدتا وضعیت وخیم داشتند.

بیشتر در ویدیو…

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.