صحبت‌های جنجالی آمر بانک خون هرات بر علیه ریاست امور زنان

این برنامه اهدای خون روز گذشته در بانک خون هرات برگزار شد.

فرهاد ترابی می‌گوید: “سه ساعت وقت ما را گرفتند و تنها 10 پاکت خون جمع آوری شد؛ در این مدت تعداد زیادی از مردم که نیازمند خون بودند، منتظر ماندند.”

این مسئول در بانک خون هرات تاکید کرده اگر این کمپاین‌ها واقعا دارای تاثیر باشد که همه باید استقبال کنند ولی در غیر آن باید به بعد از ساعت رسمی موکول شود.

مسئولان ریاست امور زنان این برنامه را در حمایت از قوای امنیتی کشور راه اندازی کرده بودند و یادآور شدند که این کار به هدف تقویت روحیه این نیروها راه افتاده است.

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.