شکل گیری گروه مسلح ۵۰۰ نفری تحت نام مقاومت در بادغیس
شکل گیری گروه مسلح ۵۰۰ نفری تحت نام مقاومت در بادغیس

راه پیمایی صدها تن به حمایت از نیروهای امنیتی، ولایت بادغیس و مردم با حضور مردم و وکلا پارلمان واعضای شورای ولایتی بادغیس برگزار شد.

راه پیمایی صدها تن به حمایت از نیروهای امنیتی، ولایت بادغیس و مردم با حضور مردم و وکلا پارلمان واعضای شورای ولایتی بادغیس برگزار شد.

در این همایش حدود ۵۰۰ تن مجهز به سلاح شده و همچنان گروه مقاومتی را در این ولایت تشکیل داده‌اند.

عبدالعزیز بیک رئیس شورای ولایتی بادغیس به سایت خبری وطن۲۴ گفت: “این گروه به منظور حمایت نیروهای امنیتی و همچنان مردم بادغیس تشکیل شده است.”

به گفته وی، این گروه زمانی در صحنه وارد عمل خواهند شد که به مردم و ولایت بادغیس هشدار جدی  از سوی مخالفان باشد و همچنان زمانی که نیروهای امنیتی به سرباز کمکی لازم داشته باشند.

رئیس شورای ولایت بادغیس گفته این افراد همه از خود مردم بادغیس می‌باشند و برای حمایت از بادغیس بسیج شده‌اند.

با این همه گفته شده بسیج شدن مردم برای حفاظت خود نشان دهند قدرت مردمی را دربادغیس نشان می‌‎دهد.

همچنان گفته‌ شده ارتباط مردم و اداره محلی در این زمینه مستحکمتر شده است.

درهمین حال والی بادغیس در سفری به ولسوالی آبکمری سفر کرده است.

در این سفر وضعیت ولسوالی آب کمری بررسی شده و همچنان نیروهای تازه نفس در این ولسوالی جابجا شده‌اند.

 

  • نویسنده : روح‌الله حیدری
  • منبع خبر : سایت خبری وطن24