شکارچی ماین‌های بی‌رحم افغانستان خانه نشین شده است
شکارچی ماین‌های بی‌رحم افغانستان خانه نشین شده است

این فرد که در هرات زندگی می‌کند، می‌گوید روزهای سختی را سپری می‌کند و انتظار این اتفاقات را نداشته.

یک تن از متخصصان ماین پاکی ارتش افغانستان که به دلیل انفجار ماین معلول شده از دولت می‌خواهد برایش امکاناتی را فراهم کند تا آینده فرزندانش را سامان بدهد.

این فرد که در هرات زندگی می‌کند، می‌گوید روزهای سختی را سپری می‌کند و انتظار این اتفاقات را نداشته.

کودکان او هم می‌خواهند در شرایط مناسب، درس و آموزش ببینند تا مانند پدر خود برای آینده کشور تاثیر مثبت بگذارند.

  • نویسنده : یحیی فولادی
  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24