شورای مشورتی پولیس و مردم حوزه هفتم امنیتی هرات آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری وطن۲۴، در مراسم ایجاد این شورا؛ آمر امنیت و مدیر عمومی پولیس مردمی فرماندهی پولیس هرات و بیش از 40 تن از متنفذین، زنان و جوانان اشتراک داشتند.
عبدالرئوف احمدی مدیر عمومی پولیس مردمی پیرامون اهمیت شوراها و نقش آن در تأمین امنیت و حل منازعات محیطی صحبت نموده گفت: “شوراهای مشورتی پولیس و مردم یگانه پل قوی ارتباط بین پولیس و مردم است که می‌تواند پولیس را بخاطر تامین امنیت، وقایه جرم و سایر ناهنجاری‌ها مشوره دهد.”

سید عثمان محبوبی آمر امنیت فرماندهی پولیس ولایت هرات نیز تامین امنیت را مشروط به همکاری های همه جانبه مردم دانست.
آمر امنیت هرات بر تشکیل شورای پولیس مردمی در حوزه هفتم امنیتی تأکید کرده و این شورا را برای جلب اعتماد و حمایت مردم نیاز مبرم دانسته و در این راستا خواهان همکاری‌های بیشتر مردم شد.
در ادامه چند تن از علما و متنفذین به نمایندگی از حاضرین در رابطه به اهمیت شورا از دیدگاه دین مبین اسلام صحبت کرده حمایت و پشتیبانی شان را از تشکیل این شورا اعلان نمودند.

گفتنی است که طی یک انتخابات، قاری مصطفی به صفت رئیس، عبدالرحمن به صفت معاون و بانو احمدزی منحیث منشی این شورا انتخاب و آغاز به کار کردند.

 

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.