شهرداری هرات فشار بر گلوی احتکار آورده است
شهرداری هرات فشار بر گلوی احتکار آورده است

شهرداری هرات با بازرسی‌های ویژه از کنترل قیمت‌ها و کیفیت مواد غذایی در تلاش است تا مانع فعالیت محتکران و گران فروشان شود.

شهرداری هرات با بازرسی‌های ویژه از کنترل قیمت‌ها و کیفیت مواد غذایی در تلاش است تا مانع فعالیت محتکران و گران فروشان شود.

سمیع وفا، رئیس بخش حکومت داری شهری شهرداری هرات با گشت زنی‌های سیار در بازار بر این روند نظارت دارد.

 

  • نویسنده : حسن شریفی
  • منبع خبر : شهرداری هرات