شمارش معکوس اجرای یک قطع نامه جنجالی بر علیه دولت در هرات

معترضان به عدم ساخت سرک هرات – چشت می‌گویند اگر دولت در یکی دو روز آینده کار این پروژه را آغاز نکند؛ گزینه‌های سختی را بر علیه‌اش اعمال می‌کنند.

از عدم شرکت در انتخابات ریاست جمهوری تا نپرداختن مالیات و حتی قطع برق بند سلما.

حکومت محلی می‌گوید برای حل این قضیه باید به سراغ کابل رفت؛ این قضیه ربطی به هرات ندارد.

 

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.