شعارهای ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی در هرات
شعارهای ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی در هرات

شعارهای ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی مردم هرات در نماز جمعه جغاره در پی شهادت سردار قاسم سلیمانی.

شعارهای ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی مردم هرات در نماز جمعه جغاره در پی شهادت سردار قاسم سلیمانی.

  • نویسنده : حسن شریفی
  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24