شرایط کنونی افغانستان نشان از صلح و آغاز آن ندارد
شرایط کنونی افغانستان نشان از صلح و آغاز آن ندارد

مشاور امنیت ملی با اشاره به افزایش خشونت‌ها گفت که افغانستان در شرایط کنونی به سوی صلح و یا حتی آغاز آن پیش نمی‌رود.

مشاور امنیت ملی با اشاره به افزایش خشونت‌ها گفت که افغانستان در شرایط کنونی به سوی صلح و یا حتی آغاز آن پیش نمی‌رود.

حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان پس از حملات روز گذشته در کابل و ننگرهار گفت: “حملات دو دهه گذشته به ما و جهان نشان می‌دهد که طالبان و حامیان آن‌ها قصد دنبال کردن صلح را نداشته و ندارند.”

وی افزود که شدت حملات این گروه در حال حاضر با سطح خشونت‌ها در فصل‌های جنگی گذشته قابل مقایسه است.

محب ادامه داد: دولت افغانستان و شرکای بین‌المللی ما مسئولیت دارند تا طالبان و حامیانش را پاسخگو قرار دهند. دنبال صلح هستیم تا این خشونت‌های بی‌معنی پایان یابد اما شرایط کنونی نشان از صلح و آغاز آن ندارد.

مشاور امنیت ملی افغانستان همچنین با زیر پرسش بردن روند صلح و تلاش برای مذاکره با طالبان گفت: “اگر طالبان نمی‌تواند خشونت‌ها را کنترل کند، حامیان آن‌ها حملات تروریستی را به دیگر نهادها سپرده‌اند که از ابتدا یکی از نگرانی‌های اصلی ما بود، بنابراین به نظر می‌رسد که دلیل کمی برای ادامه تلاش‌ها برای دخیل کردن طالبان در مذاکرات صلح وجود دارد.”

محمد  اشرف غنی نیز در واکنش به حملات انتحاری روز گذشته و تشدید حملات طالبان به نیروهای امنیتی افغان فرمان داد تا با تغییر وضعیت از حالت تدافعی به حالت تهاجمی، مواضع طالبان و دیگر گروه‌ها را هدف قرار دهند.

  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24