شامل فرامین عفو و تخفیف مجازات رئیس جمهور نشده‌ایم
شامل فرامین عفو و تخفیف مجازات رئیس جمهور نشده‌ایم

زنان زندانی در زندان مرکزی هرات ادعا دارند که از فرامین عفو و تخفیف در مجازاتِ ریاست جمهوری بهره‌مند نمی‌شوند.

به گزارش خبرگزاری وطن۲۴، زنان زندانی هرات گله‌های خود را با والی این ولایت مطرح کرده اند.

 آنان گفته‌اند که این مشکل سال هاست که گریبان آنان را گرفته و از فرمان‌های عفو و تخفیف مجازات ریاست جمهوری بهره‌مند نمی‌شوند.

در این میان مسئولان زندان مرکزی هرات می‌گویند برخی دوسیه‌های زندانیان بررسی و دوسیه‌های شماری از زندانیانی که مستحق بخشش هستند، با دادستانی افغانستان شریک ساخته شده‌ است.

مسئولان این زندان همچنان گفتند: “قرار است در روزهای آینده شماری از زنان زندانی بر اساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری از حبس رها و یا هم زمان حبس آنان کاهش یابد.”

از سویی هم، عبدالقیوم رحیمی والی هرات ضمن شنیدن مشکلات زنان زندانی، به مسئولان محبس و دادستانی این ولایت هدایت داد تا دوسیه‌های این زناان را مجدداً بررسی کنند.

قرار است پس از بازبینی دوسیه‌های زنان زندانی هرات، نتیجه بررسی‌ها با دادستانی کل و ریاست جمهوری کشور غرض رسیده‌گی به مشکلات آنان شریک ساخته شود.

در زندان زنان شهر هرات بیش از ۱۰۰ تن از زنان، زندانی هستند.

 

  • نویسنده : سید غفور هاشمی ثاقب
  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24