سه پولیس در دره بیدان غور کشته شدند
سه پولیس در دره بیدان غور کشته شدند

نیروهای بخش اینجینیری پولیس در جریان عملیات شاهراه هرات تا غور سه کشته دادند.

این نیروها در برخورد موتر حامل‌شان با ماین کنار جاده‌ای جان باختند.

عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور به خبرگزاری وطن۲۴ گفت: امروز یک موتر هاموی حامل نیروهای اینجنیری پولیس هنگام پاکسازی مسیر شاهراه، در منطقه “دره بیدان” جان خود را از دست دادند.

وی از شمار زخمیان این رویداد اطلاعی نداشت.

طالبان بیشتر مناطقی را که در مسیر عبور نیروهای دولتی است، ماین فرش کرده‌اند.

به گفته خطیبی، در چند روز گذشته، بیشتر وقت قوای شامل عملیات برای پاکسازی ماین‌های کنار جاده صرف شده است و هنوز رویارویی چندانی با طالبان نداشته‌اند.

دولت تا صبح امروز توانسته بود تا منطقه “دره کمنج” پیشروی کند.

عملیات شاهراه هرات – غور، بزرگترین عملیات پاکسازی غرب کشور است که به منظور پاکسازی مسیر اصلی این دو ولایت از وجود طالبان، راه‌اندازی شده است.

  • نویسنده : علی جوادی
  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24