سه ماین در کابل پی‌هم انفجار کرد
سه ماین در کابل پی‌هم انفجار کرد

پولیس کابل تایید کرده که سه انفجار پی‌هم در شهر کابل ناشی از ماین‌ها کنار جاده‌ای بوده که توسط پولیس انفجار داده شده است.

پولیس کابل تایید کرده که سه انفجار پی‌هم در شهر کابل ناشی از ماین‌ها کنار جاده‌ای بوده که توسط پولیس انفجار داده شده است.

حوالی ساعت ۱۰ قبل از چاشت امروز دوشنبه صدای سه انفجار از منطقه تهیه مسکن شهر کابل شنیده شده است.

فردوس فرامرز سخنگوی پولیس کابل این انفجارها را تایید کرده است.

آقای فرامرز گفته که این انفجارها ناشی از انفجار ماین کنار جاده بوده است.

به گفته او، دو ماین کنارجاده به طور خودی انفجار کرده و سومی توسط پولیس منفجر شده است.

این مقام تاکید کرده که این انفجارها تلفات و خساراتی در پی نداشته‌است.

  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24