سه تروریست حرفوی به چنگال پولیس هرات افتادند
سه تروریست حرفوی به چنگال پولیس هرات افتادند

مقامات امنیتی ولایت هرات در دو عملیات ویژه از بازداشت سه ماین گزار و تروریست حرفوی خبر می‌دهند.

مقامات امنیتی ولایت هرات در دو عملیات ویژه از بازداشت سه ماین گزار و تروریست حرفوی خبر می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری وطن۲۴، به نقل از خبرنامه‌ای که فرماندهی پولیس هرات به نشر رسانده، گفته است: “این سه تن در بیشتر بمب گزاری‌های اخیر این ولایت و طراحی ترور افراد ملکی و نظامی نقش داشته‌اند.”

در ادامه این متن بیان شده که این افراد با دو عملیات ویژه در ناحیه پانزدهم و ولسوالی انجیل هرات گرفتار نیروهای نظامی شدند.

در این اعلامیه افزوده افراد بازداشت شده در بازرسی‌های ابتدایی به جرم خود اعتراف کرده‌اند.

در اخیر خبرنامه گفته شده از پیش این افراد ۲۰ کیلوگرام مواد منفجره همراه با کنترول از راه دور بمب و یک ست مبایل تنظیم شده برای انفجار ماین‌ها بدست آمده است.

با این همه، ترور افراد و ماین گزاری در ولسوالی‌های ولایت هرات افزایش یافته و مردم هم در این مورد نگرانی‌های را بروز داده‌اند.

در همین حال مقامات امنیتی هرات هم برای کاهش این چنین رویدادها چند طرح را اجرایی کرده و با خلاف کاران هم برخورد جدی انجام می‌دهند.

  • نویسنده : روح‌الله حیدری
  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24