سرپرست پیشین وزارت معدن و ۱۸ مقام دیگر به دادستانی معرفی شدند
سرپرست پیشین وزارت معدن و ۱۸ مقام دیگر به دادستانی معرفی شدند

نرگس نهان سرپرست پیشین وزارت معدن و 18 معین، مشاور و کارمند دیگر این وزارت به اتهام فساد و سوء‌استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای به دادستانی معرفی شده‌اند.

نرگس نهان سرپرست پیشین وزارت معدن و ۱۸ معین، مشاور و کارمند دیگر این وزارت به اتهام فساد و سوء‌استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای به دادستانی معرفی شده‌اند.

منابعی در وزارت معدن و پطرولیم گفته اند که خانم نهان و ۱۸ کارمند عالی رتبه دیگر این وزارت به اتهام فساد در قرارداد معدن نمک غوریان هرات به دادستانی معرفی شده‌اند.

این منابع اسنادی را در اختیار روزنامه ۸ صبح قرار داده‌اند که نشان می‌دهد این افراد به دلایل ارتکاب فساد اداری، سوء‌استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای و اغفال شورای عالی اقتصادی به دادستانی معرفی شده‌اند.

بر بنیاد اسناد، قرارداد استخراج معدن نمک غوریان هرات به گونه غیر شفاف به شرکت “ناصر امید” داده شده است.

رهبری کنونی وزارت معدن این بررسی را انجام داده و به این نتیجه رسیده رهبری قبلی این وزارت به دادستانی معرفی شوند تا در زمینه تحقیقات بیشتر صورت گیرد.

نرگس نهان سرپرست پیشین وزارت معادن و پترولیم، غزال حبیب‌یار صافی معین مالی و اداری و سرپرست وقت این وزارت، میرعبدالسلام رییس کادستر سابق وزارت معادن و پترولیم و نورالحق فرید رییس دفتر پیشین مقام وزارت معادن و پترولیم از گروه رهبری پیشین این وزارت اند که به دادستانی معرفی شده‌اند.

گروه دوم شامل اعضای هیات ارزیابی آفرها در وزارت معادن بوده که شامل غلام‌حضرت امیری مشاور تخنیکی، محمدنور نوری کارمند ریاست کادستر، احمدحسین رحیمی کارمند ریاست تفتیش معادن، اجمل علمی کارمند ریاست تشویق سرمایه‌گذاری و مینه عبدالرحیم‌زی کارمند ریاست خدمات حقوقی وزارت معادن هستند.

در گروه سوم هم محمداکرم غیاثی مشاور معینیت تخنیکی، غلام‌حضرت امیری مشاور تخینکی، محمدهمایون نماینده ریاست کادستر، عبدالحمید رزاق مشاور حقوقی ریاست دفتر وزارت، سیدامین هاشمی مشاور تخنیکی سابق وزارت و رییس این کمیته تخنیکی شامل اند.

خلیل‌الرحمان رحمانی کارمند ریاست تفتیش تخنیکی معادن، ظاهر ظفری کارمند وقت ریاست حقوقی، انجنیر عاقل کارمند ریاست هم‌آهنگی ولایات و خدیجه جوادی وارسی‌کننده معینیت تخنیکی  و رییس هیات مذاکره‌کننده شامل افراد گروه چهارم هستند که به دادستانی معرفی شده‌اند.

گفتنی است که قرارداد استخراج نمک رسوبی غوریان هرات در ماه جدی سال ۱۳۹۶ یعنی حدود سه سال پیش از امروز امضا شده است

  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24