سرپرست وزارت صحت باید از پزشکان افغان چاپان عذر خواهی کند
سرپرست وزارت صحت باید از پزشکان افغان چاپان عذر خواهی کند

شماری از پزشکان و رضاکاران شفاخانه‌‌‌ها در هرات به دلیل توهین و تحقیر سرپرست وزارت صحت عامه کشور به رضاکاران شفاخانه افغان جاپان در کابل دست به اعتراض زدند.

شماری از پزشکان و رضاکاران شفاخانه‌‌‌ها در هرات به دلیل توهین و تحقیر سرپرست وزارت صحت عامه کشور به رضاکاران شفاخانه افغان جاپان در کابل دست به اعتراض زدند.

گفته می‌شود چند شب پیش سرپرست وزارت صحت عامه کشور به شفاخانه افغان جاپان در کابل رفته همه رضاکاران این شفاخانه را توهین و تحقیر کرده و آنهار اخراج کرد.

به گزارش خبرگزاری وطن۲۴، داکتر بشیر احمد احمدی، یکی از معترضان در هرات می‌گوید: اقدام شخص سرپرست وزارت صحت عامه کشور برای جامعه طبی قابل قبول نبوده و باید معذرت خواهی کند.

به گفته او، رضاکارانی که در اوج بحران کرونا دوشا دوش دولت همکار بود اکنون مورد احنانت قرار می‌گیرند.

وی بیان داشت در صورتی که خود سرپرست وزارت صحت عامه کشور معذرت خواهی نکند به اعتراضات شان ادامه می‌دهند.

در همین حال بصیراحمد دانشیار، استاد دانشگاه هرات می‌گوید: بدون این که سرپرست وزارت صحت عامه کشور مطالعه داشته باشد، وارد شفاخانه افغان جاپان شده و رضا کاران این شفاخانه را توهین می‌کند.‌‌‌‌‌

وی گفت در صورتی که این مقام وزارت صحت عامه حرفش را پس نگیرد به اعتراضات خود تا زمان برکناری اش ادامه خواهند داد.

پزشکان و رضاکاران در هرات شعارهایی را برضد سرپرست وزارت صحت عامه داده و خواهان برکناری او شدند.

  • نویسنده : حسن شریفی
  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24