سرویس خبری ۲۱ جدی از تلویزیون انترنتی وطن۲۴
سرویس خبری ۲۱ جدی از تلویزیون انترنتی وطن۲۴

زنی در غور همسرش را با سم کشت و دیگر اخبار...

زنی در غور همسرش را با سم کشت و دیگر اخبار…

در این سرویس خبری شما بیننده مهمترین اخبار ۲۱ جدی ۱۴۰۰ هستید.

 

  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24