سرویس خبری امروز یکشنبه 5 جدی 1400 – عباس استانکزی: آمریکا نباید در امور داخلی افغانستان مداخله کند