سران امنیت کشور وضعیت امنیتی ولایات غربی را به بررسی گرفتند

به گزارش خبرگزاری وطن۲۴، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور، وزیر دفاع ملی، رئیس عمومی امنیت ملی و جنرالان بلند رتبه این وزارت‌ها از طریق ویدیو کنفرانس با محی الدین نوری معاون و سرپرست مقام ولایت هرات، فرمانده پایگاه نظامی ۲۰۷ ظفر، رئیس امنیت ملی و مسئولان ارشد پولیس و اردوی ملی زون غرب گفتگو کرد.

در این ویدیو کنفرانس وضعیت امنیتی ولایات زون غرب از جمله ولسوالی چشت و ساحات بند سلما و همچنان شاهراه هرات – چشت مورد بحث قرار گرفت و بر تقویت هماهنگی بین قوت ها، تجهیز و تقویت نیروهای امنیتی و اکمال تشکیل محافظت عامه تأکید بعمل آمد.

جنرال نور الله قادری فرمانده پایگاه نظامی ۲۰۷ ظفر از اقدام جدی بخاطر حل چالش‌ها اطمینان داد.
سرپرست مقام ولایت هرات با قدردانی از تلاش نیروهای امنیتی و دفاعی، وضعیت نیروهای محافظت عامه از لحاظ تشکیلاتی، تامیناتی و اکمالاتی را قابل غور خواند و از موجودیت ضعف مدیریت در پولیس محافظت عامه و عدم اکمال تشکیلات این نیروها بعنوان چالش جدی یاد کرد.
آقای نوری خواهان اقدام جدی در راستای اکمال تشکیلات و همچنان توظیف افسران با تجربه و مسلکی در رأس این قطعه شد.
او همچنان از همکاری جدی اقشار مختلف ولسوالی‌های شرقی هرات قدردانی کرد و گفت: “مردم آماده‌اند بهترین فرزندان شانرا غرض خدمت در صفوف نیروهای امنیتی اعزام و بسیج سازند.”
در این نشست همچنان تصامیم بخاطر تأمین امنیت بهتر در ولسوالی‌های چشت و اوبه هرات گرفته شد.

 

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.