بشر زندگی را از حضرت علی(ع) بیاموزد

دکتر سید مهدی افضلی، استاد دانشگاه و حوزه در هرات در گفتگویی با وطن24 گفت: سیاست حضرت علی (ع) را می‌توان از دو بُعد مورد بررسی قرار داد که یکی تئوری و دیگر عملی می‌باشد.

وی افزود بخش تئوری سیاست او بر می‌گردد به نامه‌ها، فرمان نامه‌ها، عهدنامه‌ها و برخی از خطبه‌های آن حضرت، در این میان می‌توان به عهدنامۀ حضرت علی (ع) که برای مالک اشتر نوشته بود، اشاره کرد.

آقای افضلی همچنان گفت: “از دلِ عهدنامۀ حضرت علی(ع) برای مالک اشتر می‌شود آئین حمکرانی و حکومتداری بسیار کارآمد را استخراج کرد؛ نیازمند اینست که ما این عهدنامه‌ها را بازبینی و دقیق بررسی کنیم.”

این استاد دانشگاه همچنان ابراز کرد که اگر به سیاست علی(ع) در عمل نگاه کنیم، حکومت چهار سال و چند ماهۀ حضرت یک سلسله شاخصه‌های مفید را داراست که باید به آن عمیق نگاه کرد.

او از جمله بحث عدالت در مرام و گفتار حضرت را بسیار مهم و قابل بررسی خواند و گفت علی(ع) می‌تواند در این بخش برای همه الگو باشد.

وی قاطعیت و تأمین امنیت را در حکومت حضرت علی(ع) نیز بسیار بارز دانست.

به بیان دکتر افضلی، علی بن ابیطالب از هیچ گونه مدارایی در مقابل کسانی که برهم زنندۀ نظم و امنیت جامعه بودند کار نمی‌گرفت.

این عالم دین در ادامه، تجلیل از میلاد حضرت علی(ع) را به عنوان روز پدر در جامعه تحسین کرد و رشد این فرهنگ را نیکو و مفید خواند.

او گفت: گرچه روز میلاد حضرت علی (ع)، به صورت رسمی به عنوان روز پدر نیست اما برخی افراد جامعه از این روز به عنوان روز پدر یاد می‌کنند و اگر این مسأله رسمی شود کاری ارزشمند است.

از سویی هم او حضرت علی(ع) را دست پروردۀ پیامبر (ص) خواند و وی را یک پدر اِیده آل خطاب کرد.

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.