زندانیان طالبان مطابق فهرست از قبل تعیین شده آزاد می‌شوند

سید اکبر آغا عضو پیشین گروه طالبان می‌گوید که زندانیان طالبان مطابق به فهرستی که این گروه از قبل تعیین کرده است از سوی دولت افغانستان آزاد خواهند شد.

رییس جمهور غنی شب گذشته طی فرمانی، حکم رهایی 5 هزار زندانی طالبان را از زندان‌های کشور به منظور حسن نیت در آغاز گفتگوهای صلح با طالبان صادر کرد.

بر بنیاد این فرمان، روند رهایی 5 هزار زندانی طالبان روز شنبه آینده (24 حوت) با رهایی 1500 طالب از زندان بگرام ولایت پروان آغاز می‌شود.

در فرمان رییس جمهورآمده است:” محبوسینی که بر مبنای این فرمان رها می‌شوند مکلف به ارائه تعهد کتبی مبنی بر عدم برگشت آنان به صفوف‌شان گردیده‌اند و همچنان رهایی آنان پس تکمیل پروسه بایومتریک صورت می‌گیرد”.

در این فرمان که تطبیق آن به عهده دفتر شورای امنیت ملی می‌باشد، آمده است که عفو مجازات و رهایی گروه طالبان به نشانه حسن نیت سر از شنبه آینده آغاز گردد و هر روز به تعداد صد زندانی با درنظرداشت سن، وضعیت صحی و مدت باقی‌مانده حبس آنها رها می‌گردد.

حال سوال این است که زندانیانی که آزاد می‌شوند از سوی دولت افغانستان مشخص می‌شوند و یا مطابق فهرستی که گروه طالبان قبلا تهیه کرده است؟

سید اکبر آغا عضو پیشین گروه طالبان امروز چهارشنبه (21 حوت) در صحبت با خبرگزاری جمهور گفت:” رهایی زندانیان به اساس فهرست که از قبل توسط طالبان تهیه شده است آزاد می‌شوند”.

سید اکبر آغا گفت:” فکر می‌کنم که طالبان یک هیئت جهت تطبیق فهرست رهایی زندانیان شان روان می‌کند که زندانی دیگر به نام زندانی طالبان آزاد نشود”.

وی در پاسخ به سوالی که این زندانیان در چه سطح اند و جنگویان عادی است یا فرماندهان طالبان گفت:” این روند همه شمول است هر کسی به نام طالب به زندان‌ها انتقال شده‌اند شامل این روند است که باید آزاد شود”.

برخی گزارشات وجود دارد که بخشی از این زندانیان که آزاد می‌شوند طالبانی پاکستانی هستند.

اما سید اکبر آغا عضو پیشین گروه طالبان می‌گوید:” زندانیان که رها می‌شوند طالبان افغانی اند و هیچ طالبان خارجی در میان آنها حضور ندارند”.

گفتنی است که روز گذشته سهیل شاهین سخنگوی دفتر قطر طالبان هم گفته بود که این گروه لیست 5 هزار زندانی را به امریکا سپرده است.

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.