زنان در کابل خواهان آزادسازی دارایی‌های مسدود شده کشور شدند