زمین‌های غصب شده معلمان پس گرفته می‌شود
زمین‌های غصب شده معلمان پس گرفته می‌شود

والی هرات در دیدار با معلمان این ولایت برای تثبیت زمین‌های غصب شدۀ آنها یک هیئت ویژه گماشته است.

والی هرات در دیدار با معلمان این ولایت برای تثبیت زمین‌های غصب شدۀ آنها یک هیئت ویژه گماشته است.

به گزارش خبرگزاری جمهور، دفتر رسانه‌ای مقام ولایت هرات با نشر خبرنامه‌ای گفته که روز گذشته اعضای اتحادیه معلمان هرات در دیدار با مولوی نوراحمد اسلام‌جار، والی هرات خواهان رفع برخی چالش‌های فرا راه آموزگاران شدند.

اعضای اتحادیه معلمان در این دیدار خواهان پرداخت به موقع معاشاتشان و استملاک‌ زمین‌های غصب شده معلمان از زورمندان شدند.

والی هرات در این نشست به اداره مستوفیت هدایت داده تا در پرداخت به موقع معاشات معلمان تلاش کند.

او همچنین افزوده که یک هیئت ویژه جهت بررسی و پس‌گیری زمین‌های غصب شده معلمان موظف شده است.

در حکومت سابق قرار بود برای معلمان در تمامی ولایت‌ها نمره‌های زمین توزیع شود.

این روند به دلیل فساد گسترده در نظام سابق جبنۀ عملی نگرفت و برخی از زمین‌های مربوط به آموزگاران از سوی زورمندان غصب شد.

  • نویسنده : عبدالله اخلاقی