زلمی خلیل زاد با محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله دیدار کرد
زلمی خلیل زاد با محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله دیدار کرد

زلمی خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان پس از ورود به کابل دوباره با رییس جمهور غنی دیدار کرده‌است.

زلمی خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان پس از ورود به کابل دوباره با رییس جمهور غنی دیدار کرده‌است.

ارگ ریاست جمهوری با نشر دو اعلامیه جداگانه گفته که زلمی خلیلزاد بعد از ظهر دیروز چهارشنبه  دو بار با رییس جمهور غنی در ارگ دیدار کرده است.

بار اول آقای خلیلزاد در حالی با رییس جمهور دیدار کرده که معاونین ریاست جمهوری، مشاور امنیت ملی و نماینده فوق العادۀ رییس جمهور در امور توسعه اقتصادی، تجارتی و کاهش فقر نیز حضور داشته‌اند.

در این دیدار دو جانب روی اقدامات بعدی در پروسۀ صلح صحبت کرده و بر تامین آتش‌بس یا کاهش خشونت قبل از آغاز مذاکرات مستقیم، تاکید ورزیده‌اند.

بر بنیاد اعلامیه، آقای خلیلزاد گفته که آماده است این موضوع را با طالبان مطرح کند.

در این نشست، همچنن در خصوص رهایی زندانیان طالب نیز صحبت شد و خاطرنشان گردید که حکومت افغانستان و طالبان در این زمینه، روی میکانیزم های واضح و کلمه معقول که از سوی تیم های تخنیکی دو طرف انجام شود و مورد قبول هر دو جانب باشد، به موافقت برسند.

بار دوم، آقای خلیلزاد با رییس جمهور غنی و داکتر عبدالله رییس شورای مصالحه ملی به صورت همزمان دیدار کرده است.

در این دیدار، آقای خلیلزاد از حل تنش‌های سیاسی تشکری کرده است.

ارگ افزوده که در این دیدار همچنین دو جانب روی قدم‌های بعدی در پروسۀ صلح بحث کردند و آمادگی‌شان را برای همکاری‌های بیشتر ابراز کردند.

این در حالی است که زلمی خلیلزاد روز گذشته پس از سفر به قطر و دیدار با هیات طالبان وارد کابل شد. او به روز دوشنبه دور جدید سفر خود به قطر و افغانستان را آغاز کرد.

  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24