زلمی خلیلزاد سفر تازه به قطر، پاکستان و افغانستان آغاز می‌کند

وزارت خارجه امریکا می‌گوید که آقای خلیلزاد در این سفراش، تطبیق تعهدات توافقنامه امریکا و طالبان را بررسی خواهد کرد.

زلمی خلیلزاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان سفر تازه‌ی را به قطر، پاکستان و افغانستان آغاز کرد.

در خبرنامه وزارت خارجه امریکا آمده است این سفر آقای خلیلزاد به هدف به دست آوردن توافق میان طرف ها در افغانستان درباره قدم‌های عملی بعدی مورد نیاز در روند صلح است تا گفتگوهای میان افغانان آغاز شوند.

در خبرنامه آمده است که آقای خلیلزاد در ادامه سفر پیشین‌اش، تطبیق تمام تعهدات توافقنامه امریکا و طالبان و نیز اعلامیه مشترک امریکا و افغانستان را به ویژه در بخش کاهش خشونت ها و رهایی زندانیان، با تمام طرف ها مرور خواهد کرد.

این در حالی است که یک آتش بس سه روزه میان نیروهای دولتی و طالبان در سه روز عید عملی شد. در پی آن، حکومت افغانستان تعهد کرد تا دو هزار زندانی طالبان را رها کند.

 

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.