رییس جمهور وضعیت امنیتی ولایت‌های دایکندی و ارزگان را بررسی کرد

رییس جمهور غنی در نشستی با مسوولان محلی، وضعیت عمومی امنیتی ولایت‌های دایکندی و ارزگان را بررسی کرده است.

ارگ ریاست جمهوری گفته در این نشست که قبل از ظهر دیروز شنبه از طریق ویدیو کنفرانس برگزار شد، فرماندهان پولیس و روئسای امنیت ولایت‌های دایکندی و ارزگان گزارش‌های امنیتی شان را ارائه کرده‌اند.

سپس رییس جمهور غنی صحبت کرد و به فرمانده پولیس و رییس امنیت ولایت دایکندی هدایت داد که در هماهنگی با والی، مشکلات فعلی شهر نیلی از نقطه نظر توزیع غیرعادلانه زمین را حل کنند.

همچنین رییس جمهور گفته که مسؤلین امنیتی با افراد غیرمسوول در ولسوالی اشترلی برخورد جدی نموده و به مشکلات امنیتی ولسوالی کجران نیز توجه جدی کنند.

او از ریاست امنیت ملی دایکندی خواسته که یک طرح واضح را به منظور نحوۀ تأمین امنیت این ولایت تهیه و غرض تصمیم‌گیری از طریق دفتر شورای امنیت ملی با مقام عالی ریاست جمهوری، شریک سازد.

از سوی دیگر، رییس جمهور در این ویدیو کنفرانس به قوماندان امنیه و رییس امنیت ولایت ارزگان نیز هدایت داد که در جهت رفع کمبود پرسونل پولیس آن ولایت توجه جدی کرده و هرسه نهاد دفاعی و امنیتی در تأمین امنیت شاهراه ولایت ارزگان اقدام کنند.

به همین ترتیب آقای غنی به ارگان‎های امنیتی و دفاعی کشور هدایت داد که با توجه به گزارش‌های فعالیت پولیس خیالی و بدون “بیومتریک” در ارزگان، هرسه نهاد دفاعی و امنیتی به جلب وجذب جوانان آن ولایت در صفوف آن نیروها، توجه کنند.

همچنان ارگان های مذکور یک ارزیابی عمومی و واقعبینانه را در مورد پرسونل و منسوبین در تمام ولایات و در تمام سطوح انجام داده و گزارش آن را از طریق دفتر شورای امنیت ملی با مقام عالی ریاست جمهوری شریک سازند.

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.