ریاست امور زنان هرات کمپاین اهدای خون راه‌اندازی کرد
ریاست امور زنان هرات کمپاین اهدای خون راه‌اندازی کرد

ریاست امور زنان هرات کمپاین اهدای خون به نیروهای امنیتی را در شفاخانه حوزوی این ولایت راه‌اندازی کرده و خواهان همکاری شهروندان شد.

به گزارش خبرگزاری وطن۲۴، انیسه سروری، رئیس امور زنان هرات می‌گوید: “هدف از این کمپاین خون دادن و کمک به نیروهای امنیتی کشور و همکاری به زایشگاه این شفاخانه می‌باشد.”
وی افزود کمپاین راه‌اندازی شده برای یک هفته ادامه داشته و ده تن از کارمندان اداره‌ امور زنان از زن و مرد برای خون دادن آمده‌اند.

او یادآور شد که خودش به مصارف شخصی‌اش به تعداد ۵۰ کیسه خون را خریداری کرده و برای بانک خون این شفاخانه کمک کرده است.

رئیس امور زنان هرات خاطرنشان کرد از دیگر ادارات دولتی هم خواسته شده که در این کمپاین به صورت نوبتی اشتراک کنند.

در همین حال داکتر فرهاد ترابی، آمر بانک خون شفاخانه حوزوی هرات می‌گوید: “در این کمپاین به تعداد ده کیسه خون جمع‌آوری شده که این خون‌ها را کارمندان ریاست امور زنان به این بانک اهدا کردند.

او تأکید کرد روزانه بانک خون این شفاخانه تا ۱۲۰ پاکت خون را جمع‌آوری نموده به شفاخانه‌های خصوصی و نیروهای دولتی می‌دهند.
به نقل از او در هر ماه فرماندهی قول اردوی ۲۰۷ ظفر در حدود ۱۰ تا ۲۰ واحد خون را از این شفاخانه می‌برند.

آمر بانک خون شفاخانه حوزوی هرات این اقدام ریاست امور زنان را یک گام نیک می‌داند و اظهار امیدواری می‌کند که مردم هم در این کمپاین به صورت گسترده سهیم شوند.

عبدالغنی که یک سرباز است و برای خون دادن آمده می‌گوید: “هدف از خون دادنم کمک به دیگر همسنگرانش می‌باشد و از شهروندان می‌خواهم که در این کار خیر اقدام کنند.”
به گفته این سرباز قرآن کریم هم تأکید می‌کند که برای نجات دادن جان یک انسان دیگر انسان‌ها باید کمک کنند.

همه سال در هرات به مناسبت‌های مختلف کمپاین‌های اهدای خون راه‌اندازی می‌شود که در سال‌های اخیر این کار کم، کم به یک فرهنگ بین شهروندان این ولایت تبدیل شده است.

 

  • نویسنده : حسن شریفی
  • منبع خبر : وطن24