ریاست امور زنان هرات کمپاین اهدای خون راه‌اندازی کرد

به گزارش خبرگزاری وطن24، انیسه سروری، رئیس امور زنان هرات می‌گوید: “هدف از این کمپاین خون دادن و کمک به نیروهای امنیتی کشور و همکاری به زایشگاه این شفاخانه می‌باشد.”
وی افزود کمپاین راه‌اندازی شده برای یک هفته ادامه داشته و ده تن از کارمندان اداره‌ امور زنان از زن و مرد برای خون دادن آمده‌اند.

او یادآور شد که خودش به مصارف شخصی‌اش به تعداد 50 کیسه خون را خریداری کرده و برای بانک خون این شفاخانه کمک کرده است.

رئیس امور زنان هرات خاطرنشان کرد از دیگر ادارات دولتی هم خواسته شده که در این کمپاین به صورت نوبتی اشتراک کنند.

در همین حال داکتر فرهاد ترابی، آمر بانک خون شفاخانه حوزوی هرات می‌گوید: “در این کمپاین به تعداد ده کیسه خون جمع‌آوری شده که این خون‌ها را کارمندان ریاست امور زنان به این بانک اهدا کردند.

او تأکید کرد روزانه بانک خون این شفاخانه تا 120 پاکت خون را جمع‌آوری نموده به شفاخانه‌های خصوصی و نیروهای دولتی می‌دهند.
به نقل از او در هر ماه فرماندهی قول اردوی 207 ظفر در حدود 10 تا 20 واحد خون را از این شفاخانه می‌برند.

آمر بانک خون شفاخانه حوزوی هرات این اقدام ریاست امور زنان را یک گام نیک می‌داند و اظهار امیدواری می‌کند که مردم هم در این کمپاین به صورت گسترده سهیم شوند.

عبدالغنی که یک سرباز است و برای خون دادن آمده می‌گوید: “هدف از خون دادنم کمک به دیگر همسنگرانش می‌باشد و از شهروندان می‌خواهم که در این کار خیر اقدام کنند.”
به گفته این سرباز قرآن کریم هم تأکید می‌کند که برای نجات دادن جان یک انسان دیگر انسان‌ها باید کمک کنند.

همه سال در هرات به مناسبت‌های مختلف کمپاین‌های اهدای خون راه‌اندازی می‌شود که در سال‌های اخیر این کار کم، کم به یک فرهنگ بین شهروندان این ولایت تبدیل شده است.

 

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.