روند نهال شانی در هرات؛ موفق یا شکست خورده؟
روند نهال شانی در هرات؛ موفق یا شکست خورده؟

روند نهال شانی در هرات دارای منتقدانی است که می‌گویند در سال‌های اخیر از نهال‌های کاشته شده، مراقبتی نشده است.

کمپاین بزرگ نهال شانی در معارف ولایت هرات روی دست گرفته شده است.

این طرح قرار است نسبتا تمام مکاتب و مدارس هرات را زیر اثر بگیرد.

با این حال روند نهال شانی در هرات دارای منتقدانی است که می‌گویند در سال‌های اخیر از نهال‌های کاشته شده، مراقبتی نشده است.

  • نویسنده : یحیی فولادی
  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24