روند تطبیق طرح جایگزین برای خدمات آموزشی به زودی آغازخواهد شد

وزارت معارف کشور اعلام کرده است که روند تطبیق طرح بدیل خدمات آموزشی با استفاده از امکانات دست داشته به زودی آغاز می‌شود.

وزارت معارف، امروز دوشنبه (11 حمل) با نشر خبرنامه‌ای گفته که نشست فوق‌العاده بین‌الوزارتی میان وزارت‌های “معارف و مخابرات و ادارات احصاییه مرکزی ، تنظیم خدمات مخابراتی”اترا” و مشاوریت مقام عالی ریاست جمهوری در امور نوآوری‌، امروز در مقر وزارت معارف تدویر یافت.

مسوولان ارشد ادارات یادشده در پیوند به چگونگی تطبیق طرح بدیل خدمات آموزشی در حالت اضطرار، تنظیم میکانیزم همکاری میان ادارت و تسریع روند ارایه خدمات از راه دور با استفاده از وسایل ارتباط همه گانی وسایر گزینه‌ها همچون ساخت اپلیکشن‌ها و فراهم سازی امکانات انترنتی بحث و گفتگو کردند.

در این نشست سه کمیته تخنیکی شامل ” کمیته تصمیم گیری به اشتراک رهبری ادارات ذیربط ، کمیته تهیه محتوای مواد درسی، وکمیته تنظیم وسایل وشبکه‌ها” آغاز بکار کردند.

در جلسه فوق العاده تصمیم اتخاذ گردید که پروسه تطبیق طرح بدیل خدمات آموزشی با استفاده از امکانات دست داشته آغاز گردد و همزمان با آن روی ساخت زیربناها برای ارایه خدمات با استفاده از تکنالوژی در معارف و الکترونیکی سازی نظام آموزشی برنامه ریزی شود.

این در حالی است که براساس تصمیم رهبری حکومت افغانستان و وزارت معارف به علت پیش گیری از شیوع ویروس کوید_19 در میان خانواده معارف، تمامی مراکز آموزشی الی تاریخ 30 حمل موقتا مسدود گردیده‌اند.

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.