روز عرفه و بازار فروش مواشی برای قربانی در عید قربان

برخی از دامداران در ولایت هرات از بی رونقی و فروش کم مواشی در این عید قربان ابراز نگرانی کرده‌اند.

یک از این دامداران می‌گوید: “امسال بازار فروش گوسفند و گاو برای عید قربان کم است.”

به گفته او در عید‌‌های گذشته از یک گوسفند تا یک تا دو هزار افغانی فایده بدست می‌امد ولی در این عید قربان کسی حاضر نیست حتی با دوصد افغانی بیشتر از قیمت اصلی یک گوسفند آن را برای قربانی بخرند.

با این همه گفته شده این بی رونق بودن بازار مواشی در عید قربان به دلیل اقتصاد ضعیف مردم، جنگ‌های اخیر و همچنان خشک‌سالی به وجود آمده می‌باشد.

 

 

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.