روزانه ۱۰ الی ۲۰ جواز و پلیت جعلی از سطح شهر هرات جمع‌آوری می‌شود
روزانه ۱۰ الی ۲۰ جواز و پلیت جعلی از سطح شهر هرات جمع‌آوری می‌شود

سخنگوی پولیس ولایت هرات گفته پرسونل ترافیک این ولایت روزانه حدود 10 الی 20 جواز و پلیت جعلی را جمع‌آوری کرده و وسایط‌ ‌را دو ساعت متوقف می‌سازند.

توقف دو ساعته موترهای که جواز سیر و پلیت جعلی دارند.

این کار از سوی پولیس ترافیک برای تنبیه این افراد صورت می‌گیرد که وسایط شان دارای جواز و پلیت جعلی بودند.

سخنگوی پولیس ولایت هرات گفته پرسونل ترافیک این ولایت روزانه حدود ۱۰ الی ۲۰ جواز و پلیت جعلی را جمع‌آوری کرده و وسایط‌ ‌را دو ساعت متوقف می‌سازند.

محمود شاه رسولی، سخنگوی فرماندهی امنیه هرات به خبرگزاری وطن۲۴ گفت: «بیشتر این وسایل که جواز و پلیت جعلی دارند موترهای یک کلید ‌اند.»

او افزود با اینکه جواز یا پلیت آنها جمع‌آوری می‌شود، وسیله مذکور هم دو ساعت در ایستگاه بازرسی ترافیک متوقف می‌شود.

آقای رسولی بیان کرد: «طبق فرمان از سوی مرکز حالا موترهای یک کلید تعرفه گمرک می‌شوند و مردم می‌توانند جواز و پلیت اصلی را از مرکز ترافیک دریافت کنند.»

این اقدامت در سلسه برنامه‌های مرکز عمومی ترافیک ولایت هرات انجام شده است.

در این برنامه چندین تن از نیروهای ترافیک هرات، در چندین نقطه شهر ایستادگاه‌هایی برای بررسی و کنترول اسنادهای وسایط ایجاد کردند.

وسایط‌ی که تاریخ جواز آنان گذشته با رهنمود پولیس ترافیک برای طی مراحل مجدد به مرکز ترافیک رهنمایی می‌شود.

در این میان نیروهای ترافیک هرات تعداد زیادی از جواز سیر و پلیت‌های جعلی را جمع آوری کردند.

در یک سال اخیر فعالیت‌های مدیریت ترافیک ولایت هرات افزایش در پی داشته است.

مسئولان این اداره بارها خواسته‌اند مردم به این مرکز مراجعه کرده و جواز سیر خود را به صورت عادی بدست بیآورند.

  • نویسنده : روح‌الله حیدری
  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24